Contact China Lab

IAPMO Lab – China
No. 201, Building A, Yushu Industrial Park
Science City, Huangpu District
Guangzhou, Guangdong, 510663
China

Email: ChinaLab@IAPMORTL.org
Tel: 86-20-82260946, 82260951, 82260967
Fax: 86-20-82260856

FOLLOW US